Politik for cookies og privatliv

JM-Partners ApS overholder denne og passer på dine data. Vi er dataansvarlige i relation til nedenfor nævnte oplysninger.
Du kan kontakte os på følgende adresse eller via mail. 
 
JM-Partners ApS
Cvr. nr.39943816
Amagertorv 14, 4.sal
DK-1160 København K
Tlf. (+45) 60902060

Vores web adresse er: www.jm-partners.dk
Vores mail adresse er: asjo@jm-partners.dk


Alle registrede har til enhver tid ret til at:
⦁ få oplyst, hvilke personoplysninger, JM-Partners ApS har registreret om dem (indsigt)
⦁ få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (berigtigelse/indsigelse)
⦁ få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand (overførsel)
⦁ bede om at få slettet alle sine personoplysninger (sletning)


Hvad registerer JM-Partners ApS?
Salgskonsulenter, der har søgt job hos. Vi har de kontaktdata, som fremsendes til os og eventulle CV´er og andre dokumenter som benyttes ved job-ansøgninger. 
 
Formålet med registeringen er, at skabe det bedst mulige grundlag for, vi hos JM-Partners ApS kan matche virksomhedens behov for at få disse opgaver udført med den rette kompetencer. Endvidere registreres betalingsdata på kunder, således at vi kan fakturer dem, som ønsket og aftalt.

 
Kan man få overflyttet sine oplysninger til tredjemand?
 Ja, det kan man. Så længe overgivelsen ikke benyttes i kommerciel øjemed. Vi kan tilbyde, at dataene udleveres i samme format, som vi modtog dem – oftest i form af et Word eller et PDF dokument.

Kan man få rettet ukorrekt, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger?
Ja, vi har ingen interesse i at have sådanne oplysninger. Tværtimod

Kan man få slettet alle sine personoplysninger hos Copenhagen Sales?
Ja, selvfølgelig. Vi har absolut ingen interesse i at opbevare personoplysninger på personer, som ikke er interesseret i at samarbejde med os.

Hvem kan du klage til?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi, som databehandler, behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

​Vi benytter cookies på vores hjemmeside til at optimerer bruger oplevelsen og i markedsføringsøjemed. Vi benytter cookies til bl.a. Google Analytics, Facebook, Adwords og Youtube annoncering.